Leadsgenerering

Hva er et lead?

Et lead er en person eller et selskap som har vist interesse for en vare eller en tjeneste.

I vår verden kan det bedre beskrives som en oppdrags- eller produktforespørsel. Typisk er det en skriftlig henvendelse som inneholder kontaktdetaljer (navn, nummer, epost og adresse) og en beskrivelse av hva man er interessert i eller hvilken problemstilling som ønskes løst.

Hva er leadsgenerering?

Leadsgenerering er en prosess som handler om å lete etter personer som er på jakt etter et produkt eller en tjeneste. Målet er å komme i kontakt med dem, avdekke behovene og konvertere de til betalende kunder.

Hvor vanskelig er det å skaffe leads?

Tidligere var det mest vanlig å sende ut et massivt antall eposter eller å bruke telemarketing til å skaffe seg interessenter. I dag er ikke dette like utbredt, både grunnet lovgivning og adferdsendringer i befolkningen. I moderne tid er det stort sett gjennom nettbaserte markedsplasser man treffer målgruppene – men konkurransen om folks oppmerksomhet har blitt ekstrem.

For å klare å bryte gjennom all støyen bør man ha en strategi som består av en en-til-en tankegang. Man bør levere kvalitetsinnhold som utdanner brukere, bygger sterke relasjoner og skaper sømløse opplevelser på alle plattformer. I dag kreves det mer fra alle involverte i en organisasjon. De som har hatt størst suksess med leadsgenerering på egenhånd, er organisasjoner som har gode løsninger på tvers av avdelingene og der det har vært et stort eierskap til hele prosessen.

Hvor viktig er kvaliteten på leads?

Det korte svaret er at kvaliteten er særdeles viktig, men det er flere faktorer som avgjør hvordan du skal vurdere kvaliteten:

 • Dine suksesskriterier
  Er det bestemte produkter/tjenester du utelukkende ønsker å selge? Retter du deg mot bedrift eller privat, eller begge deler? Foretrekker du forespørsler med et visst omfang?
 • Din responstid
  Tid er en avgjørende faktor for hvorvidt et lead er salgbart – de fleste interessenter forventer hurtig tilbakemelding og at du som leverandør har et genuint ønske om å levere.
 • Dine salgsegenskaper og din salgsstrategi
  Din evne til å avdekke faktiske behov, imøtekomme innvendinger og gode avslutningsteknikker er avgjørende for hvor stor tilslagsprosent du kan oppnå.
 • Dine kunders levetidsverdi
  Ha et bevisst forhold til hvor mye som kan forventes at en kunde legger igjen i totalomsetning gjennom hele det fremtidige kundeforholdet.

Hvilke løsninger tilbyr Leadly?

Leadly leverer leads i de aller fleste bransjer og områder. Over tid har vi bygget løsninger som genererer leads på daglig, ukentlig og månedlig basis. Alt etter hvilke behov eller hvilken kapasitet du har, så kan vi tilpasse våre løsninger for deg. Om du ønsker henvendelser innenfor ett eller flere fagområder, geografiske områder eller om du har andre spesifikke preferanser kan vi levere og tilpasse dette.

Vi har laget det vi kaller vekstmaskiner, som rett og slett er ferdige løsninger som allerede genererer kundeforespørsler innen forskjellige bransjer over hele landet.

I hovedsak betyr det at eneste du trenger å gjøre er å definere hvilket forretningsområde du ønsker tilvekst til, og så leier du en ferdig vekstmaskin hos oss.

Vi har to modeller vi jobber ut fra:

GTM (Go-To-Market)

Du leier en vekstmaskin i en bestemt tidsperiode som genererer henvendelser i ditt ønskede fag- og geografiske område. Størrelsen på løsningen tilpasses etter dine behov og etter hvilken kapasitet du har.

Denne løsningen passer best for deg som opererer i en av de tradisjonelle bransjene og har et ønske om å umiddelbart øke tilveksten av nye kunder.

PPL (Pay Per Lead)

Du betaler en pris per lead basert på kriterier, bransje, område og omfang.

Denne modellen passer best

 • for deg som ønsker å maksimere antallet på tvers av geografiske områder og/eller fagområder
 • eller for deg som opererer innenfor en av bransjene som ikke er representert i Go-To-Market modellen.

Hva kan du forvente?

Uansett hvilken løsning du velger, så kan du forvente å motta henvendelser fra kjøpeklare kunder. Du vil få tett oppfølging for å sikre at henvendelsene kommer som de skal og at kvaliteten er ivaretatt.

Du slipper med andre ord å bruk tid på å forstå og tyde ting som visninger, klikk, frekvens, attribusjonsmodeller eller datavisualiseringsteknikker.