Om Leadly

Leadly er resultatet av mange års arbeid med å utarbeide markedsstrategier. Vi har hjulpet tusenvis av bedrifter med å nå ut til sitt publikum med bestemte resultatmål.

Teamet bak Leadly har drevet byrå i 11 år og har mange års erfaring fra tilsvarende virksomhet før dette.

Vi har jobbet med bedrifter i alle størrelser, bransjer og lokasjoner, der oppdraget som oftest har vært det samme for alle: Å skape vekst.

Men løsningene og målene har vært tilpasset hver enkelt bedrift, som egentlig er lite effektivt hvis man tenker litt på det. Hvorfor skal hver enkelt bedrift måtte finne opp kruttet på nytt? De fleste ønsker jo til syvende og sist det samme – å få flere kunder. Derfor har vi forenklet prosessen – hos Leadly får du tilgang til ferdige løsninger som allerede genererer kundehenvendelser.

Vi kaller det VEKSTMASKINEN!

Den tradisjonelle markedsføringsmodellen:

Det vi har erfart gjennom årenes løp er at de fleste kundecaser har hatt en modell som bygger på denne stegprosessen:

 1. Definere mål
  Som oftest kundetilvekst innenfor bestemte forretningsområder og/eller mersalg på eksisterende kundebase.
 2. Definere målgruppe
  Demografi, geo, adferd og så videre.
 3. Salgsplattform
  Bestemte kampanje- og landingssider, nettbutikk og lignende, med fokus på konverteringsoptimalisering.
 4. Kanalvalg
  Utarbeide en kanalmix der man treffer målgruppen best.
 5. Budskap
  Hvilke annonseformater og budskap som skal benyttes for å oppnå høyest mulig CTR og trafikkvolum.
 6. Analyse og forbedring
  Kontinuerlig analysering av hvilke annonser og kanaler som konverterer best, og forbedring av kampanjen ut fra resultatene.

Vekstmaskinen – en enklere og mer effektiv modell:

Våre vekstmaskiner er ferdige løsninger som allerede genererer kundeforespørsler innen forskjellige bransjer over hele landet, slik at du som kunde kun trenger å forholde deg til steg 1 i prosessen: Hva er målet?

Du definerer hvilket forretningsområde du ønsker tilvekst til, og så leier du en ferdig vekstmaskin hos oss.

Leadly tilbyr muligheten til å leie en løsning som allerede genererer kundeforespørsler – enten som en eksklusiv løsning der du får alle henvendelsene i ditt område, eller som en løsning der du setter et tak på hvor mange forespørsler du kan ta imot i løpet av en måned.

Ved å leie en vekstmaskin slipper du å ta risikoen ved å investere tid og ressurser i å prøve å komme fram til en løsning som oppnår ønsket konverteringsprosent. I tillegg til at det krever mer av deg gjennom hele prosessen kan veien dit være lang og kostbar – om du i det hele tatt kommer fram.

Vi fokuserer på det vi kan:

Å lage gode løsninger som genererer kundehenvendelser.

Du fokuserer på det du kan:

Å levere gode løsninger til kundene dine.