Hvordan vi jobber

Hvordan skaffer vi leads?

Gjennom mange års erfaring med digital markedsføring, møtebooking og salg sitter vi igjen med gode strategier for å skaffe kundehenvendelser. Vi bruker alle teknikkene vi har sett fungerer, og vi har innsett at uansett hva som skal selges, så er det de samme prinsippene som gjelder!

For de aller fleste bransjene bruker vi digitale kanaler som utgangspunkt for å tiltrekke oss interessenter. Det er en stor miks av ulike verktøy som ligger til grunn, men til syvende og sist handler det om at vi treffer rett person på rett sted, med riktig innhold til riktig tid.

Vi har brukt og bruker mye tid og ressurser på å hele tiden være frempå i utviklingen. Konkurransen om folks oppmerksomhet er enorm og kravet som stilles i forhold til opplevelser stiger hele tiden. Vi opplever at det er de færreste organisasjoner, som ikke har digital markedsføring som hovedvirke, som har ressurser til å konkurrere i toppen på alle flater – og heller ikke ressurser til å henge med i den løpende utviklingen. Derfor har vi løst dette ved at vi gjør denne biten uten deg som kunde involvert. Vi selger heller det som du faktisk er ute etter: resultatet.

Hvordan er prosessen for deg som kunde?

Hos oss starter din reise med at vi snakker sammen om hvilke ønsker og mål du har. Fra vår side handler det om å identifisere hvilke utfordringer som må løses for at du skal kunne oppnå disse.

Etter at vi har skaffet oss et godt overblikk utarbeider vi en strategi og en løsning som vil være første steget på veien til målet. Når vi er enige om at dette er veien å gå starter vi maskineriet og setter i gang. Underveis i denne prosessen får du tett oppfølging, slik at du føler deg trygg på at vi er på rett kurs – men også for å være sikker på at ikke noe av potensialet går til spille.

Selv om mange av de tradisjonelle leddene i markedsføring er borte for deg som kunde er det fortsatt behov for tett oppfølging. Til syvende og sist skal man klare å avdekke potensialet i henvendelsen man får, og man skal hige etter så høy tilslagsprosent som mulig.

Kontakt oss